Posted by admin On Czerwiec - 13 - 2017 Możliwość komentowania wycena przedsiębiorstw szczecin została wyłączona

Kancelaria AdwokackaNa pewno wszyscy z nas perfekcyjnie wiedzą, że rozwód jest pierwszym krokiem do podziału majątku, do jakiego dosyć musi. W jaki sposób się okazuje, są dwa sposoby podzielenia majątku po zakończeniu sprawy rozwodowej. Jeżeli małżonkowie się porozumieją pomiędzy sobą, wówczas podział majątku, może pozostać dokonany u notariusza – wypróbuj podział majątku Stargard. Absolutnie inaczej jest jednak w sytuacjach, kiedy małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia. Wtedy niestety nieodzowna jest interwencja sądu, który zadecyduje, w jaki sposób podzielić majątek pomiędzy byłych małżonków. Naturalnie od razu warto dodać, że majątek osobisty nie ulega podziałowi, a w następstwie tego wszelkiego typu darowizny, spadki, udziały w spółkach cywilnych, nagrody i honoraria za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Podziałowi w następstwie tego ulega w głównej mierze to, co łączne, a więc oczywiście zakupione po ślubie nieruchomości, grunty, lokale, środki zgromadzone na wspólnym rachunku czy przedmioty razem nabyte w czasie trwania małżeństwa. Ten majątek zostaje podzielony.

Comments are closed.